Nou cas d’abús bancari: Assegurances vinculades a crèdits

abus bancari: assegurances vinculades a linies de credit

La comercialització d’assegurances vinculades a la concessió d’hipoteques és una pràctica totalment il·legal que vulnera tres lleis: Distribució d’assegurances, General de Defensa dels Consumidors i Defensa de la Competència.   A finals del darrer any, el Consell General de Mediadors va remetre a la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) dos casos acreditats de […]

POSSIBILITAT D’ANUL.LAR CLÀUSULES SÒL EN PRESTATARIS EMPRESARIS O PROFESSIONALS

possibilitat d'anul.lar clàusules sol en prestataris empresaris o professionals

Recentment hem conegut una nova resolució del Tribunal Suprem que aferma la possibilitat d’anul·lar “clàusules sòl” incloses en préstecs hipotecaris subscrits per empresaris o professionals. La Interlocutòria del Tribunal Suprem de 16 de juny de 2021 va inadmetre el recurs de cassació interposat per l’entitat financera Caixa Laboral Popular contra la Sentència núm. 579/2018, de […]