fbpx

Castell Martinez Abogados

Advocades dret de Divisió horitzontal i intermediació immobiliària

Serveis jurídics de divisió horitzontal i intermediació

mediación tarragona

Advocades dret de divisió horitzontal. Sobre nosaltres

Som Castell Martínez Associades. Disposem d’advocades especialistes en dret de divisió horitzontal i intermediació.

Despatx d’advocades especialista en divisió horizontal

Les nostres advocades d’intermediació immobiliària són especialistes, eminentment, en el marc de el dret de divisió horitzontal i, per aquest motiu, poden prestar-li la atenció i l’assessorament que necessita a l’hora de resoldre qualsevol qüestió relacionada amb les seves propietats.

Què és el dret de divisió horitzontal i intermediació immobiliària?

El dret d’intermediació immobiliària en el queden inclosos assumptes tan comuns com els relacionats amb la divisió horitzontal que és un acte documentat en títol públic, mitjançant el qual es divideix un immoble (per exemple un edifici) en diverses i diferents finques registrals independents, amb assignació a cadascuna d’elles d’un coeficient de copropietat o participació en el total de l’immoble.

Comptem amb una àmplia i àmplia experiència treballant amb els Tribunals de Justícia de Tarragona i la resta de Catalunya i Espanya.

Dret de divisió horitzontal

En què podem assistir?

  • Assessorament jurídic en la promoció immobiliària,  des de la compra dels terrenys fins a la preparació de contractes amb arquitectes, enginyers, contractes d’execució d’obra i comercialització de la promoció, operacions de compravenda, gravamen o arrendament d’immobles i tot tipus de contractes de garantia sobre els mateixos.
  • Servituds. 
  • Defensa de la propietat immobiliària. 
  • Redacció de contractes sobre immobles : arres, compravenda, opció de compra, reserves, mandats de venda, contractes d’exclusiva, contractes d’accés als solars objecte de l’edificació, tant si es tracta de contracte d’opció de compra, contracte de compra i venda , contracte d’aportació de solar o contracte de permuta de solar per edificació.
  • Redacció de les corresponents minutes notarials  sobre les declaracions d’obra nova i divisió horitzontal i gestió de la seva inscripció en els registres de la propietat.
  • Segregacions, agrupacions, divisions o agregacions de finques.
  • Supòsits de doble venda  o venda de cosa aliena.
  • Excessos i defectes  de cabuda.
  • Inscripcions.
  • Represa  del tracte successiu interromput.

Contacte