fbpx

Advocades dret de Divisió horitzontal i intermediació immobiliària

Serveis jurídics de divisió horitzontal i intermediació

castell martinez_expertes divorci col·laboratiu

Advocades de divisió horitzontal. Sobre nosaltres

Som Castell Martínez Associades. Disposem d’advocades especialitzades en dret de divisió horitzontal i intermediació immobiliària.

Despatx d’advocades especialitzades en divisió horizontal

A Castell & Martinez som especialistes en divisió horitzontal. Podem prestar-te l’atenció i l’assessorament que necessites a l’hora de resoldre qualsevol qüestió relacionada amb les seves propietats.

Què és el dret de divisió horitzontal?

En el dret de divisió horitzontal queden inclosos assumptes com els relacionats amb la divisió horitzontal (que és un acte documentat en títol públic, mitjançant el qual es divideix un immoble  en diverses i diferents finques registrals independents, amb l’assignació a cadascuna d’elles d’un coeficient de copropietat o participació en el total de l’immoble).

Comptem amb una àmplia experiència treballant en Tribunals de Justícia de Tarragona i la resta de Catalunya i Espanya.

 

Intermediació immobiliària

En què podem assistir?

  • Assessorament jurídic en la promoció immobiliària,  des de la compra dels terrenys fins a la preparació de contractes amb arquitectes. Operacions de compravenda, gravamen o arrendament d’immobles i tot tipus de contractes de garantia sobre els mateixos.
  • Servituds
  • Defensa de la propietat immobiliària
  • Redacció de contractes sobre immobles
  • Redacció de les corresponents minutes notarials sobre les declaracions d’obra nova i divisió horitzontal i gestió de la seva inscripció en els registres de la propietat
  • Segregacions, agrupacions, divisions o agregacions de finques
  • Supòsits de doble venda  o venda de cosa aliena
  • Excessos i defectes de cabuda
  • Inscripcions
  • Represa del tracte successiu interromput.

Contacte