fbpx

MEDIACIÓ

La solució al conflicte sense Jutjats

Servei de mediació

mediacio_advocades mediadores

Què és la mediació?

És la solució als conflictes amb una negociació assistida.

Busquem que siguin les parts les que trobin la solució del conflicte, sense necessitat d’acudir al Jutjat i amb l’assistència d’una professional escollida per les mateixes.

La mediació  permet resoldre el conflicte i restablir les relacions personals entre les parts tenint en compte que el mitjà que s’utilitza principalment per a aconseguir-ho és establir una via de comunicació oberta a la confiança.

Quins serveis de mediació oferim?

Mediació familiar

En cas d’acord, totes les parts se senten guanyadores. La mediació familiar està dirigida a totes aquelles persones que es veuen implicades en un conflicte generat per un trencament de la convivència matrimonial o de parella per a resoldre sobre la custòdia dels fills/es, el règim de visites, la pensió dels aliments, el dia a dia del/la menor i la seva educació.

 

Mediació comunitària

El procés és formal, però alhora flexible, perquè el mediador s’adapti a les parts

La mediació comunitària està dirigida a aquelles persones o entitats que tenen problemes dins de l’àmbit de comunitat de propietaris: conflictes amb els veïns, l’administrador i altres òrgans de direcció.

El servei de mediació comunitària es dirigeix a resoldre problemes entre els ciutadans i l’administració. Aquesta mediació es fa extensiva a la solució de conflictes on una de les parts s’aferra a les seves premisses ignorant la cultura, la religió i la ideologia de l’altra.

 

Mediació per a empreses

La mediació té per finalitat resoldre el conflicte entre els treballadors/es i l’empresari/a; entre els mateixos treballadors/es; entre els mateixos empresaris o administradors; entre l’empresa i els clients; entre l’empresa i els proveïdors; entre l’empresa i col·laboradors.

El resultat de fer ús d’aquest sistema alternatiu és regenerar els vincles. Considerem que el conflicte és inevitable però les empreses poden decidir la forma en què es gestiona, de manera que un cop resolt el conflicte, les parts continuen amb el seu objectiu sense que hi hagi una ruptura de la relació. Es tracta d’afavorir i consolidar la mediació laboral entre el treballador/a i l’empresa i entre els mateixos treballadors.

 

Mediació escolar

Disminueix les tensions, pacifica el conflicte, i hi ha menys costos emocionals. 

La mediació en l’escola està dirigida a aquelles persones que tenen problemes amb el professorat, l’alumnat, els tutors o companys d’aula. A causa de la complexitat social actual han sorgit nous mètodes complementaris a les maneres clàssiques (sancions) d’enfrontar i resoldre els conflictes. Aquests nous mètodes són: arbitratge, negociació, conciliació, mediació…  I tots tenen l’objectiu de treballar el conflicte i millorar el diàleg entre les persones implicades.

Els programes de mediació en els centres educatius permeten desenvolupar un ambient escolar més relaxat i productiu, fomentar la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats comunicatives, prevenir la violència, i introduir l’educació per a la pau.  Utilitzem la mediació per a la gestió positiva del conflicte i es garanteix comprensió i diàlegs apropiats entre els membres de l’aula.

Contacte