fbpx

Castell Martinez Abogados

Despatx d’advocades especialista en dret laboral

Serveis jurídics en dret laboral

abogado derecho laboral tarragona

Advocades laboralistes. Qui som?

Les nostres advocades són especialistes, primordialment, en el marc de el dret laboral i, per aquesta raó, poden prestar-li la atenció i l’assessorament que necessita en el moment de resoldre qualsevol qüestió relacionada.

Es defineixen com advocades especialistes en el camp de el dret laboral, dret del treball i les seves regles d’aplicació en jutjats i tribunals.

Què és el dret laboral?

El dret laboral regula amb caràcter general la relació entre treballadors i empresaris amb principis propis diferents de les regles de dret civil.

Es tracta d’un dret tuïtiu o bé protector dels treballadors que pot ser qualificat de compensador o bé igualador, doncs pretén corregir, almenys parcialment, les desigualtats essencials existents i que justifiquen l’existència de normes que estableixen un tracte diferent en benefici del treballador.

També, el dret de la feina estableix vies per a la participació dels treballadors, com a conjunt, en la determinació de les seves condicions de vida a la companyia. De manera que, sense abandonar el seu paper de protecció, aquest dret s’estén llavors al reconeixement i regulació de semblants drets col·lectius.

En el camp d’actuació propi de les advocades laboralistes hi ha multitud de procediments i actuacions que requereixen la intervenció d’un lletrat laboralista especialitzat.

Algunes de les actuacions que realitzen les nostres advocades laboralistes són les següents:

  • Reclamació de Quantitat

  • ERTOS

  • Faltes

  • Sancions

  • Representació i defensa en judicis

  • Negociacions laborals

  • Acomiadaments

  • Cessió Il·legal

  • Contractes i subcontractes

  • Atur

Contacte