fbpx

ASSESSORIA
El despatx integral per a les persones

Serveis d'assessoria
assessoria laboral i fiscal empreses

Serveis d'assessoria

Assessorament fiable i integral

Som un despatx integral per a les persones.

Quins serveis oferim en assessoria fiscal?

La nostra assessoria fiscal està formada per un equip de professionals amb una dilatada experiència i formació actualitzada. Confeccionem, presentem i gestionem tot tipus d’impostos i recursos administratius. 

 • Gestió d’impostos

Confecció i presentació de les declaracions mensuals, trimestrals i anuals de forma telemàtica (IRPF, IVA, impost de societats, impostos especials).

 • Recursos administratius

Assistència, representació i defensa davant l’Administració Tributària.

Quins serveis oferim en assessoria comptable?

Solucions d’assessoria i consultoria comptable en comptabilitat d’empreses i autònoms.

 • Comptabilitat d’empreses

Organització de la comptabilitat, anàlisi financera de costos, gestió d’assentaments comptables, tancaments d’anys, presentació de llibres i comptes anuals.

 • Comptabilitat d’autònoms

Dissenys de plans de comptabilitat.

 

Quins serveis oferim en assessoria laboral?

Gestió de nòmines, contractes laborals, assegurances socials, altes i baixes a la seguretat social, consultoria juridicolaboral i tràmits en matèria d’estrangeria.

 • Seguretat social

Confecció de nòmines i realització de les cotitzacions mensuals. Realització de les altes i baixes dels treballadors en la seguretat social i d’autònoms.

 • Consultoria laboral

Gestió de consultes sobre jubilacions i altres prestacions.

 • Estrangeria

Tràmits per obtenir l’accés al mercat de la feina per compte propi com per compte d’altre.

 

 

Quins serveis oferim en assessoria agrícola i medi rural?

 

 • Assessorament en ajuts i subvencions en la gestió d’explotacions agrícoles i ramaderes
 • Gestió tècnica d’explotacions Agropecuàries i Forestals
 • Gestió de tràmits i documentació relacionada amb l’Administració
 • Ordenació cinegètica i vedes de caça
 • Valoració de sòl rústic i cultius
 • Informes tècnics i pericials (Valoració Danys i Cadastre)
 • Projectes de plantació o construcció agrícoles
 • Monitoratge i seguiment de plagues i malalties
 • Mostrejos i anàlisi de sòl, fulla i aigua
 • Gestió forestal i cotos de caça
 

Quins serveis oferim en assessoria tècnica i tecnològica?

 • Assessorament per a la instal·lació de plaques solars
 • Ajuts tramitació cotxe elèctric
 • Subvencions de tot tipus
 • Serveis de topografia (Medicions prèvies al projecte
 

 

Contacte