fbpx

ASSESSORIA
El despatx de les empreses i els particulars

Serveis d'assessoria
asesoria fiscal, contable y laboral para empresas

Serveis d'assessoria

Assessorament fiable i integral

El despatx de les empreses i els particulars. Redueix la teva càrrega fiscal i maximitza l’estalvi.

Quins serveis oferim en assessoria fiscal?

La nostra assessoria fiscal està formada per un equip de professionals amb una dilatada experiència i formació actualitzada. Confeccionem, presentem i gestionem tot tipus d’impostos i recursos administratius. 

  • Gestió d’impostos

Confecció i presentació de les declaracions mensuals, trimestrals i anuals de forma telemàtica (IRPF, IVA, impost de societats, impostos especials).

  • Recursos administratius

Assistència, representació i defensa davant l’Administració Tributària.

Quins serveis oferim en assessoria comptable?

Solucions d’assessoria i consultoria comptable en comptabilitat d’empreses i autònoms.

  • Comptabilitat d’empreses

Organització de la comptabilitat, anàlisi financera de costos, gestió d’assentaments comptables, tancaments d’anys, presentació de llibres i comptes anuals.

  • Comptabilitat d’autònoms

Dissenys de plans de comptabilitat.

 

Quins serveis oferim en assessoria laboral?

Gestió de nòmines, contractes laborals, assegurances socials, altes i baixes a la seguretat social, consultoria juridicolaboral i tràmits en matèria d’estrangeria.

  • Seguretat social

Confecció de nòmines i realització de les cotitzacions mensuals. Realització de les altes i baixes dels treballadors en la seguretat social i d’autònoms.

  • Consultoria laboral

Gestió de consultes sobre jubilacions i altres prestacions.

  • Estrangeria

Tràmits per obtenir l’accés al mercat de la feina per compte propi com per compte d’altre.

 

 
 
 

Contacte