El dret col·laboratiu, la via on tots guanyen

En el moment que sorgeix un conflicte, generalment es tendeix a pensar que aquest s’ha de resoldre via judicial. Però actualment, a causa de la pandèmia, els tribunals es troben cada cop més saturats i és complicat trobar solucions ràpides. És per aquest motiu que s’ha posat de manifest una  via de resolució extrajudicial de […]