fbpx

En aquesta secció del nostre bloc, anomenada ‘Cas d’èxit’, us donem a conèixer casos d’èxit que hem dut a terme des de Castell&Martínez.

 

En aquest cas, el nostre client havia presentat un escrit davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social en el qual sol·licitava que se li reconegués el complement en quantia d’un 5% sobre la inicial de la pensió de jubilació mensual que percebia, i que li havia estat reconeguda al mes de juliol de 2020, per haver estat pare de dos fills, nascuts el 1984 i el 1990; però, aquesta sol·licitud li va ser denegada amb l’argument de què la normativa (text literal de l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social) només contemplava el complement de maternitat (i no el de paternitat) respecte les dones que, havent tingut dos o més fills biològics o adoptats, causin dret a una pensió contributiva de jubilació, incapacitat permanent o de viduïtat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

Així mateix, tenint en compte què la reclamació prèvia que va interposar posteriorment també li va ser desestimada, va demanar el nostre assessorament i, havent-ne estudiat, prèviament, la viabilitat, va decidir acudir a la via judicial perquè se li reconegués la seva pretensió, com finalment així va ser.

A criteri d’aquest despatx, la no aplicació de l’esmentat complement a favor dels homes, suposava una clara vulneració del principi d’igualtat de tracte en matèria de prestacions, establert entre altres preceptes a l’art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social.

El Jutjat Social de Tortosa, va estimar la demanda formulada per Castell Martinez Associades per entendre, efectivament, discriminatòria la resolució de l’INSS, a l’haver declarat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el precepte de la LGSS esmentat constitueix una discriminació directa per raó de sexe. La Sentència del TJUE de 12 de desembre de 2019 no crea una nova norma, sinó que interpreta una norma ja existent i la declara discriminatòria.

 

Si dubteu sobre si teniu dret o no a cobrar el complement, o bé, us l’han denegat amb anterioriat i voleu que CMA us faciliti les reclamacions corresponents, contacteu amb nosaltres i analitzarem el vostre cas particular.

 

reconeixement-judicial-complement-paternitat-jubilacio-castellmartinez

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *