S’obren les inscripcions al registre d’accés als ajuts per a treballadores i treballadors autònoms. Es tracta del pas previ per accedir a la línia d’ajuts, que es convocarà més endavant.

Un cop es publiqui la nova convocatòria, la inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap altre tràmit. L’ordre d’inscripció al registre no es tindrà en compte a l’hora d’atorgar els ajuts.

 

Termini

  • La inscripció al registre restarà oberta del 30 de novembre al 7 de desembre.
  • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament

 

Convocatòria

  • Un cop tancat el registre, el Govern convocarà el Consell Català del Treball Autònom per analitzar conjuntament l’univers de persones beneficiàries i de quina manera s’atendran les sol·licituds, en base a la disponibilitat pressupostària de 2020 i 2021.
  • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.

 

Requisits

Professionals autònoms donats d’alta al RETA que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Els requisits que han de complir les persones autònomes per inscriure’s al registre són:

  • Domicili fiscal a Catalunya.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar els 13.125 €.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000 €.
  • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020

 

Compatibilitat

La nova línia d’ajuts serà compatible amb d’altres de la Generalitat, tret de:

  • Ajut de 2.000€ del qual s’han beneficiat 10.000 autònoms.
  • Beneficiaris de la convocatòria de subvencions de 2020 per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.